Esityksessä punaisella tekstillä näkyvät muutettavaksi esitettävät tekstit ja poisjäävät tekstit on yliviivattu. Vihreällä olevat teksti esitetään jätettäväksi säännöistä pois siinä tilanteessa, mikäli eduskunta hyväksyy sairausvakuutuslain muutokset (Suomen hallituksen esitys HE 237/2022).