Inkeroisten Tehtaiden Vakuutuskassa

Inkeroisten Tehtaiden Vakuutuskassa on sairausvakuutuslain mukainen työpaikkakassa. Kassa myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia sekä kassan lisäetuuksia toimintapiiriin kuuluville vakuutetuilleen.

Vakuutuskassa maksaa vakuutetuille sairausvakuutuslain mukaiset sairaanhoitokorvaukset sekä ratkaisee sairauspäivärahat, vanhempainrahat ja lääkekorvausoikeudet

Kassan vakuutettuina ovat seuraaviin työnantajiin työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt:

- Stora Enso Oyj
- Stora Enso Ingerois Oy
- Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
- Stora Enso Paper Oy
- Stora Enso International Oy
- ISS Palvelut
- Kymen Trukkipalvelu Oy
- GPI Finland Oy
- Enersense IN Oy
- Enersense Services Oyj
- Vakuutuskassan toimihenkilöt
sekä
- työsuhteesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt

Jokainen näihin yhtiöihin työsuhteessa oleva henkilö on oikeutettu liittymään kassaan, kun työsuhde on vähintään neljä kuukautta. Vakuutussuhdetta on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Eläkkeelle siirtymisestä tulee ilmoittaa kassaan kahden kuukauden kuluessa eläkepäätöksen saamisesta.

Kassan vakuutussuhde on vapaaehtoinen.

Vakuutusmaksumaksu työntekijöillä on 1.7 % palkasta ja eläkeläisillä 2.5 % eläkkeestä.

Vakuutetulla on oikeus kassan lisäetuihin myös palkattoman vapaansa aikana, mikäli ilmoittaa siitä kassaan ennen vapaan alkamista. Palkattoman vapaan vakuutusmaksu on 1 euro / päivä.