Inkeroisten Tehtaiden Vakuutuskassa

Inkeroisten Tehtaiden Vakuutuskassa on sairausvakuutuslain mukainen työpaikkakassa. Kassa myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia sekä kassan lisäetuuksia toimintapiiriin kuuluville jäsenilleen.

Vakuutuskassa maksaa jäsenistölleen sairausvakuutuslain mukaiset sairaanhoitokorvaukset sekä ratkaisee sairauspäivärahat, äitiys-, isyys-, ja vanhempainpäivärahat sekä erityishoitorahat.

Kassan jäseninä ovat seuraaviin työnantajiin työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt

- Stora Enso Oyj
- Stora Enso Ingerois Oy
- Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
- Stora Enso Paper Oy
- Stora Enso International Oy
- Efora Oy
- ISS Palvelut
- Kymen Trukkipalvelu Oy
- AR Packaging Finland Oy
- Empower IN Oy
- Empower Oyj
- Vakuutuskassan toimihenkilöt
sekä
- työsuhteesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt

Jokainen näihin yhtiöihin työsuhteessa oleva henkilö on oikeutettu kassan jäseneksi, kun työsuhde on vähintään neljä kuukautta. Jäsenyyttä on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Kassan jäsenyys on vapaaehtoinen.

Jäsenmaksu työntekijä jäsenillä on 1.7 % palkasta ja eläkeläisillä 2.5 % eläkkeestä.

Jäsen voi kuulua kassaan myös palkattoman vapaansa aikana, mikäli ilmoittaa siitä kassaan ennen vapaan alkamista. Palkattoman vapaan jäsenmaksu päätetään vuosittain syksyn kassankokouksessa. Vuonna 2022 palkattoman vapaan jäsenmaksu on 1 euro / päivä.