LOMAKKEET

Kassan lisäetuuksia haettaessa voi käyttää Kelan lomaketta SV127

Kaikki lomakkeet sairaanhoitokorvausten, matkakorvausten, sairauspäivärahojen ja vanhempainrahojen hakemiseksi löytyvät Kelan sivuilta https://www.kela.fi/lomakkeet

Kelan etuuksia voi hakea myös Kelan asiointipalvelussa. Kelan asiointipalvelun kautta toimitetut kassan vakuutettujen hakemukset ohjautuvat ulkojäseniä lukuunottamatta kassan käsiteltäviksi. Ulkojäsenten tulee muistaa hakea aina korvaukset myös kassasta.