LOMAKKEET

Kassan lisäetuuksia haettaessa voi käyttää Kelan lomaketta SV127

Kaikki lomakkeet sairaanhoitokorvausten, matkakorvausten, sairauspäivärahojen ja vanhempainrahojen hakemiseksi löytyvät Kelan sivuilta https://www.kela.fi/lomakkeet

Kelan etuuksia voi hakea myös Kelan asiointipalvelussa. Kelan asiointipalvelun kautta toimitetut kassan vakuutettujen hakemukset ohjautuvat muita vakuutettuja (ent. ulkojäseniä) lukuun ottamatta kassan käsiteltäviksi. Muiden vakuutettujen (ent. ulkojäsenten) tulee muistaa hakea aina korvaukset myös kassasta.