Inkeroisten Tehtaiden Vakuutuskassa

Inkeroisten Tehtaiden Vakuutuskassa on sairausvakuutuslain mukainen työpaikkakassa. Kassassa käsitellään kassan toimintapiiriin kuuluvien vakuutettujen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia sekä kassan lisäetuuksia. Vakuutuskassa maksaa vakuutetuille sairausvakuutuslain mukaiset sairaanhoitokorvaukset sekä ratkaisee sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat ja lääkekorvausoikeudet. Sairausvakuutuslain mukaisten korvausten lisäksi kassa tarjoaa vakuutetuilleen sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia.

Kassan vakuutettuina ovat seuraaviin työnantajiin työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt:

- Stora Enso Oyj
- Stora Enso Ingerois Oy
- Stora Enso Publication Papers Oy Ltd
- Stora Enso Paper Oy
- Stora Enso International Oy
- ISS Palvelut
- Kymen Trukkipalvelu Oy
- GPI Finland Oy
- Enersense IN Oy
- Enersense Services Oyj
- Vakuutuskassan toimihenkilöt, sekä
- työsuhteesta eläkkeelle siirtyneet henkilöt

Jokainen näihin yhtiöihin työsuhteessa oleva henkilö on oikeutettu liittymään kassaan, kun työsuhde on vähintään neljä kuukautta. Vakuutussuhdetta on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Eläkkeelle siirtymisestä tulee ilmoittaa kassaan kahden kuukauden kuluessa eläkepäätöksen saamisesta.

Kassan vakuutussuhde on vapaaehtoinen.

Vakuutusmaksumaksu työntekijöillä on 1.7 % palkasta ja eläkeläisillä 2.5 % eläkkeestä.

Vakuutetulla on oikeus kassan lisäetuihin myös palkattoman vapaansa aikana, mikäli ilmoittaa siitä kassaan ennen vapaan alkamista. Palkattoman vapaan vakuutusmaksu on 1 euro / päivä.