KORVAUSTEN HAKEMINEN

- Korvausta haetaan kirjallisesti täyttämällä korvaushakemus SV127

- Vakuutuskassaan toimitetaan korvaushakemuksen lisäksi: lasku ja maksutosite, sekä esimerkiksi selvityslomake lääkärin/hammaslääkärin antamasta hoidosta tai tutkimus- ja hoitomääräys. Fysioterapia-, hieronta-, naprapatia-, kiropraktiikka ja osteopatiahoidoista tulee olla hoidonantajan selvitys (esim. kuitilla), josta käy ilmi hoitopäivät, hoidon antaja ja hoidon saaja.

- Vakuutuskassaan voi tuoda, ennen eräpäivää, suoraan maksettavaksi julkisen terveydenhuollon (hyvinvointialueiden) sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka-, ja hammaslääkärilaskut (jos hammasrahaa, 600 euroa/vuosi, on vielä käyttämättä). Laskuihin tulee merkitä selvästi, onko ne jo maksettu laskuttajalle vai ei.

- Korvausten hakuaika on kuusi kuukautta kustannusten maksupäivästä.

- Hakuaika sairauspäivärahoissa on kaksi kuukautta. Jos sairausjakso jatkuu yli kaksi kuukautta, pitää toimittaa B-lääkärinlausunto. Työkyvyttömyyden jatkuessa yli 90 päivää tarvitaan työterveyshuollon lausunto.

- Hakuaika vanhempainetuuksissa on kaksi kuukautta.

- Hakemukset voi toimittaa postitse tai suoraan Vakuutuskassan postilaatikkoon. Muista liittää kaikki tarvittavat liitteet, sekä täyttää korvaushakemus. Muista ilmoittaa aina myös tilinumerosi. Laskuista täytyy näkyä selvästi onko lasku maksettu vai jätetäänkö se Vakuutuskassan maksettavaksi.

- Kelan etuuksia voi hakea myös Kelan asiointipalvelussa. Kelan asiointipalvelun kautta toimitetut kassan vakuutettujen hakemukset ohjautuvat muita vakuutettuja (ent. ulkojäseniä) lukuun ottamatta kassan käsiteltäviksi. Muiden vakuutettujen (ent. ulkojäsenten) tulee muistaa hakea aina korvaukset myös kassasta.

Huom. Tarkistathan silmälasikorvausoikeutesi Vakuutuskassasta ennen silmälasien hankkimista.

Epäselvissä tilanteissa ota aina yhteyttä Vakuutuskassaan.