KORVAUSTEN HAKEMINEN

- Sairausvakuutuslain mukaista korvausta haetaan kirjallisesti täyttämällä korvaushakemus.

- Vakuutuskassaan toimitetaan korvaushakemuksen lisäksi: lasku ja maksutosite, sekä esimerkiksi selvityslomake lääkärin antamasta hoidosta tai tutkimuksen- ja hoidon lähete.

- Vakuutuskassaan voi tuoda, ennen eräpäivää, suoraan maksettavaksi sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka-, ja kunnalliset hammaslääkärilaskut, jos hammasrahaa (400 euroa/vuosi) on vielä käyttämättä.

- Korvausten hakuaika on kuusi kuukautta kustannusten maksupäivästä.

- Hakuaika sairauspäivärahoissa on kaksi kuukautta. Jos sairausjakso jatkuu yli kaksi kuukautta, pitää toimittaa B-lääkärinlausunto. Työkyvyttömyyden jatkuessa yli 90 päivää tarvitaan työterveyslääkärin lausunto.

- Hakuaika vanhempainetuuksissa on kaksi kuukautta.

- Hakemukset voi toimittaa Vakuutuskassan postilaatikkoon silloin, kun kassa on suljettuna. Muista liittää kaikki tarvittavat liitteet, sekä täyttää korvaushakemus. Laskuista täytyy näkyä selvästi onko lasku maksettu vai jätetäänkö se Vakuutuskassan maksettavaksi.

Huom. Tarkistathan silmälasikorvausoikeutesi Vakuutuskassasta ennen silmälasien hankkimista.

Epäselvissä tilanteissa ota aina yhteyttä Vakuutuskassaan.