VAKUUTUSKASSAN HALLITUKSEN ANTAMAT YLEISOHJEET


Kassan lisäetuudet lomautuksen aikana

Lomautus enintään 30 vuorokautta
Lomautuksen aikana kassan jäsenen oikeus kassan lisäetuuksiin säilyy ennallaan, mikäli lomautus kestää yhdenjaksoisesti enintään 30 vuorokautta.

Lomautus enintään 30 vuorokautta

Yli 30 vuorokautta yhdenjaksoisesti kestävän lomautuksen aikana jäsenellä on oikeus kassan lisäetuuksiin, mikäli hän ilmoittaa kassaan ennen lomautuksen alkua haluavansa säilyttää oikeuden kassan lisäetuuksiin myös lomautuksen aikana ja maksaa palkattoman vapaan ajan jäsenmaksun lomautuksen ajalta. Mikäli jäsen ei ole ilmoittanut haluavansa säilyttää oikeutta kassan lisäetuuksiin lomautuksen kestäessä yli 30 vuorokautta, ei jäsenellä ole lomautuksen ajalta oikeutta kassan lisäetuuksiin. Tällöin jäsenen tulee itse huolehtia esim. apteekissa asioidessaan, että ei saa sieltä kassan lisäetuuksia suorakorvauksena.


Yksityislääkärin suorittamat leikkaukset
Vakuutuskassan säännöt 13 § 2 momentin 1 a kohta

Yksityislääkärin perimästä palkkiosta korvataan 75 %, kuitenkin niin, että yksityislääkärin suorittamasta leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä maksetaan kassan lisäetuutena
enintään sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaisen ylimmän päiväkirurgisen maksun verran. Tätä yleisohjetta noudatetaan 15.9.2017 alkaen. 1.1.2018 alkaen ylin päiväkirurginen maksu on 135,10 euroa.


Hammashoidon yhteydessä peritty anestesialääkärin palkkio
Vakuutuskassan säännöt 13 § 2 momentin 7 kohta

Hammassairauden hoidon yhteydessä peritystä anestesialääkärin palkkiosta voidaan korvata kassan lisäetuutena hammashoidosta korvattavaan enimmäismäärään saakka. Hammashoidosta maksetaan kassan lisäetuutena enintään 400 euroa kalenterivuodessa.

Silmälasikorvaus
Vakuutuskassan säännöt 13 § 2 momentin 6 a kohta

Korvausta silmälaseista voidaan suorittaa, kun silmälasit, joista korvausta haetaan, on ostettu (maksupäivä) vähintään kahden vuoden kuluttua aiemmin korvattujen silmälasien ostopäivästä (maksupäivä). Korvausoikeus on aina hyvä tarkistaa Vakuutuskassasta ennen silmälasien hankintaa. Silmälaseista korvataan 80 %, kuitenkin enintään 400 euroa. Korvausta maksetaan vain yksistä silmälaseista, joten samalla kertaa mahdollisesti ostetuista muista silmälaseista ei voi saada korvausta. Silmälasikorvausta haettaessa kassaan tulee toimittaa kassakuitti ja mikäli kuitissa ei lue
ostajan nimeä, tulee lisäksi toimittaa optikon antama erillinen selvitys, jossa näkyy ostajan nimi, maksupäivä ja erittely ostosta.